Sumatra. 19, Hilisaemaetano, Teluk Dalam and Bawomataluwo, Gomo, North Sumatra

2017-07-10T01:32:28Z (GMT) by Kartomi, Margaret J.
Unpublished field recording by Margaret Kartomi -- Ethnic group: Nias -- Recorded 10-11 Jan. 1972 in Hilisaemaetano, Teluk Dalam, North Sumatra, and 12 Jan. 1972 in Bawomataluwo, Gomo, North Sumatra Recording session 1. No.1. Nifaerua ; No. 2. Nisambuana ; No. 3. Nifao Hisa Nasu ; No. 4. Hoho Ba Faluaya ; No. 5. Hoho Ba Wa'amate ; No. 6. Hoho Ba We Tataro ; No. 7. Faneesi Simate ; No. 8. Fanari Moyo ; Nos. 9- 10. no titles ; No. 11. Famadahe Ono ; No. 12. Famadahe Ono ; No. 13. Maena ; No. 14. no title -- Recording session 2. No. 15. Saneesi ; No. 16. Fabolosi ; No. 17. Foere Ba Waulu ; No. 18. Tawila Ba Zimboto ; No. 19. Faluaja Original format: 1 sound tape reel : analog, 3 3/4 ips, full track, mono. ; 7 in. Performer note: Anasao Lase, leader (No. 4-6) ; Kasilaharo Daki (Nos. 7, 11, 12) ; Bezaro Bu'ulolo (No. 15) ; Zambua Zagoto (No. 16) ; Nifareso Wau (No. 17) ; Hadia Nehe, faritia ; Nifareso Wau, aramba ; Menrua Tenoni Manao, tutu (No. 18) Copyright 1972. Margaret J. Kartomi